Prakasha Branch ( Own Building )


Prakasha
Address THE NANDURBAR MERCHANTS COOP BANK LTD
MAIN ROAD PRAKASHA - 425422
TAL - SHAHADA DIST - NANDURBAR
Maharashtra
Phone (02565) 240127
Email Id nmcprak@gmail.com / prakasha@nmcb.in
RBI Licence No. UBD/BL/BY 1552 date-04/04/2000
Work Started 02/10/2000
Own Building Yes